(067)483 35 88Київ
(067)483 35 88Одеса

Дератизація в Києві та Одесі.

Дератизація в Києві та Одесі.

Наче маршрут потяга, тільки замість потяга — наш сервіс і міста, на які поширюється його компетенція.

«Дератизація» — це базисне поняття у дезінфекційній справі.

Виникнувши у сфері охорони здоров’я, поняття «дератизація гризунів» невдовзі проникло і в інші сфери діяльності людини й стало міжгалузевим.

Це досить складний термін для миттєвого запам’ятовування. Як тільки не говорять: і «деротизація», і «дервтизація». Ну, і апофеоз — «дератизация». Але як ти яхту не назви, сенс буде таким:

Минуло вже 100 років з часу виникнення цього поняття, але його єдиного визначення немає і до цих пір. Більше того, збільшилася кількість публікацій, в яких надаються визначення, які не лише відрізняються за формою, але й містять внутрішні протиріччя. На межі XIX–XX століть на Заході в галузі охорони здоров’я виникло франкомовне поняття dératisazion. В СРСР воно проникло у формі точного перекладу на російську мову, а трохи згодом почало вживатися і без перекладу.

На початку ХХ століття і до 1960-х років його визначення продовжувало уточнюватися і доповнюватися. Найціннішим уточненням у формулюваннях, на наш погляд, стало визнання дератизації системою заходів. Період з 1970-х років і до кінця ХХ століття можна назвати часом своєрідних відмов від цього формулювання і повернень до нього.

Період 2000 років став, на жаль, десятиліттям кроків далеко назад, коли у різних документах дератизація приміщень почала трактуватися як «умертвіння або відлякування» гризунів. Сподіваємося, що ці часи минули.

Сучасне визначення терміна «дератизація»

Дератизація — це перелік організаційних, санітарно-технічних та винищувальних робіт, спрямованих на регулювання чисельності гризунів (не тільки пацюків і мишей), які виконуються з метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя людини і створення її сприятливих умов життєдіяльності шляхом усунення та/або зменшення шкідливого впливу гризунів на населення.

Еволюція дератизації в Україні

Еволюція дератизації в Україні

Після розпаду СРСР у 90-х роках цілісність системи охорони здоров’я, покликаної забезпечувати епідеміологічне благополуччя населення, виявилася порушеною. Ці соціально-політичні явища негативно відбилися на всіх галузях промисловості, де проблеми із гризунами завжди були актуальними.

Нові соціально-економічні відносини в Україні призвели до того, що вся система державних дератизаційних служб практично припинила своє існування. Їх замінили сотні невеликих приватних компаній, в яких кістяк спеціалістів склали не медики і біологи, а агрономи, ветеринарні лікарі та професіонали ряду інших спеціальностей, що напряму не стосуються виконання дератизації.

Вимога професійної підготовки в галузі дератизації залишилася!

Проте вищі медичні освітні заклади, які здійснюють післядимпломну підготовку, навчають лише лікарів і лише за медичними спеціальностями, пов’язаними із дезінфекцією. Відповідно, ніхто, окрім медиків, не може отримати освіту і документи профпридатності.

Система управління чисельністю гризунів зазнає трансформації, яка може тривати, мабуть, ще не одне десятиліття. Таким чином, питання про те, як позбутися пацюків і мишей, набуло несподівано широкого суспільного і наукового значення.

Широке коло питань, які охоплює дератизація, вимагає ретельного наукового аналізу і виявлення вирішальних умов успіху у здійсненні її заходів.

Як формувався науковий підхід до дератизації

Як формувався науковий підхід до дератизації

Для успішного вирішення проблем дератизації велике значення мали дослідження зоологів, екологів, хіміків, агрономів, а в першу чергу, відкриття епідеміологів і гігієністів, які визнали її обов’язковим заходом при забезпеченні епідеміологічного і санітарного благополуччя населення у державному масштабі. Досягнення в галузях хімії та фізики дозволили озброїти спеціалістів із дератизації ефективними засобами боротьби із гризунами. Теріологи добре вивчили динаміку чисельності, структуру популяцій гризунів, які піддаються дератизаційному впливу, темпи відновлення чисельності їх угруповань і т. д. Екологи зробили великий внесок у вирішення проблем раціонального застосування засобів дератизації, охорони рідкісних видів, збереження біологічної різноманітності тварин. Токсикологи встановили ступінь безпеки і можливості застосування різних отрут та інших хімічних засобів знищення гризунів.

Спроби, які здійснювалися раніше для створення біологічних обґрунтувань дератизації, безумовно, були корисними, але не привели до створення наукової теорії, оскільки недостатнім чином враховували складність її екологічних і соціальних аспектів. З іншого боку, останні досягнення в дослідженні гризунів, які проживають разом із людиною, відкривають нові можливості у боротьбі з пацюками і мишами, дозволяють спробувати науково обґрунтувати минулі, сьогоднішні та перспективні аспекти дератизації.

Послуги дератизації - основні види заходів

Послуги з дератизації: основні види заходів

Послуги з дератизації — вид діяльності людини, який складається із системи однойменних заходів. Вони торкаються інтересів людини у всіх сферах: охорона здоров’я, сільське, лісове і житлово-комунальне господарство, промисловість, транспорт, комунікації, освіта. Її науковою основою є екологія організмів.

Дератизація гризунів — це ряд кроків, спрямованих на забезпечення відсутності шкідливого впливу пацюків і мишей, зайцеподібних і комахоїдних, які створюють проблеми для людини і прояви життєдіяльності яких вже шкодять або нашкодять у майбутньому стану здоров’я людини і домашніх тварин, продуктам сфер присутності людини і оточуючого її середовища.

Дератизація пацюків і мишей як система боротьби із гризунами на підприємствах — це група дій (організаційних, профілактичних, винищувальних, облікових і оцінних). Кожна із груп представлена окремо.

— Група організаційних дій: збір, обробка, аналіз інформації різних рівнів та її подальше використання залежно від ситуації, розробка стратегії, обстеження і тактики дератизації в окремих будівлях, спорудах і на локальних територіях.

— Група профілактичних заходів: санітарно-просвітницькі, загальносанітарні (санітарно-гігієнічні), санітарно-технічні, агротехнічні, лісотехнічні та відлякувальні дії.

— Винищувальні заходи об’єднує відловлювання і отруєння мишей і пацюків.

— До облікових заходів ми відносимо кількісні обліки дрібних ссавців.

— Оцінні заходи — це розрахунки із виявлення ефективності виконання дератизації приміщення.

Розгляд дератизації як системи заходів дає нам можливість зробити наступний логічний крок і перейти до постійного аналізу її ходу та результатів. Для цього ми виявляємо необхідні елементи, встановлюємо між ними прямі та зворотні зв’язки, розчленовуємо по низхідній складні елементи на все більш прості аж до елементарних. При цьому не втрачається їх спільність, а виявляються компоненти і зв’язки, яких не вистачало.

Сьогодні перебої в дератизаційній практиці лише підтверджують необхідність використання нового підходу.  Визначивши дератизація як комплекс заходів, підходити до неї та оцінювати її слід як комплекс. У цьому немає і не може бути «дрібниць», оскільки відсутність будь-яких елементів або зв’язків призведе до «системних перебоїв». Для цього важливі знання і власний досвід спеціалістів.

Сервіс Pestro (Пестро) обслуговує лише два міста у цьому напрямку (Київ та Одесу), також практикується дезинсекція як строєна система заходів, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів.

Сергій Ващенко,

дезінфектолог

SWITCH THE LANGUAGE