(067)483 35 88Київ
(067)483 35 88Одеса

Дезінсекція

Дезинсекція — це система організаційних, санітарно-технічних, санітарно-гігієнічних і знищувальних заходів, спрямованих в Києві на знищення тарганів, мух, постільних клопів (блощиць), мурах, кліщів, бліх, комарів і т. д., які є переносниками збудників інфекційних захворювань у людей, викликають алергічні реакції, шкірні захворювання, завдають економічних збитків, спричиняють дискомфорт і створюють умови, несприятливі для життя і розповсюдження, з метою регулювання чисельності шкідливих членистоногих і забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

 

Термін «дезінсекція» ввів у мову Н.Ф. Гамалея у 1920 році. Це слово походить від поєднання французького префікса des («заперечення», «знищення», «видалення») і латинського слова insectum («комахи»).

До переліку завдань дезінсекції входить науково обґрунтована розробка засобів, методів і тактики знищення та регулювання чисельності ряду видів членистоногих. Будучи дуже тісно пов’язаною із рядом наук (фізикою, хімією, біологією, гігієною, епідеміологією та ін.), дезінсекція потребує від професіоналів різноманітних знань загального і спеціального характеру.

Види шкідників

Членистоногі (комахи, кліщі) є найчисленнішими представниками безхребетних живих істот. Серед них є як шкідливі, так і корисні для людей види. До шкідливих комах і кліщів відносяться шкідники лісу і сільського господарства, харчів, шерстяних і хутряних виробів, деяких технічних матеріалів, меблів, а також переносники збудників хвороб людини і тварин. Тому дезінсекцію поділяють на медичну, ветеринарну, сільськогосподарську і побутову. Інтенсивні процеси урбанізації, «наступ» таких міст, як Одеса, Харків і Київ на природу, що їх оточує, призводить до збільшення контактів жителів міст з осередками природних інфекцій, переносниками збудників яких часто є комахи і кліщі. Тому одним із головних завдань дезінсекції є підтримання санітарно-епідеміологічного благополуччя населення шляхом регуляції чисельності переносників природно-осередкових інфекцій.

Багато видів комах і кліщів, які живуть у природі, пристосовуються до життя поблизу людини та в її помешканнях, тобто переходять до синантропного (від грецьких слів sine — «разом» і anthropos — «людина») способу життя. Такі членистоногі, як кліщі домашнього пилу, постільні клопи (блощиці), таргани, молі, багато видів жуків, мурах, бліх, кліщів набули статусу «співмешканців по оселі». Коростяні кліщі, вугриці, воші паразитують на тілі людини (тобто є паразитами людини), деякі з них «успадковані» від тварин. Багатьох членистоногих завозять з різноманітними товарами з різних країн, що розміщені в інших кліматичних поясах, частина видів адаптується до життя в міських умовах. У Києві, наприклад, зареєстровано більш ніж сто видів членистоногих, пов’язаних із людиною та її квартирами, будинками — словом, помешканнями. У приміщення із зелених насаджень, які знаходяться поблизу, проникають окремі види тлей, жуків, мурах, веснянок, листоблішок, рослинних клопів, коників, мух та ін. Деякі види комах «вдираються» у квартири і будинки лише в пошуках сховку або для зимування (перетинчастокрилі, жуки, деякі види мух). Поява цих комах зазвичай викликає у людей негативну реакцію, проте їх не розглядають як шкідників, оскільки вони покидають свої помешкання за першої можливості. Інші види членистоногих, проникнувши у житлові приміщення, залишаються в них, зберігаючи зв’язок з відкритими стаціями (цвіркуни, павуки, мокриці та ін.).

Комарів Culex pipiens molestus почали офіційно називати «міськими» (підвальними) комарами, оскільки місця їх виплоду знаходяться на території міст; мух Musca domestica, Muscina stabulans — «кімнатними, домовими мухами», Musca sorbens — «базарними» мухами. У приміщеннях мешкають домовий цвіркун, жовтий домовий павук, руда домова мураха. Деякі види названі за пошкоджуваними цими шкідниками речами і матеріалами: килимова, меблева, шубка молі; хутровий, шинковий шкіроїди; меблевий, хлібний точильники; домовий вусач. Цим фактом підкреслюється синантропність даних видів.

Сучасні методи і способи боротьби зі шкідниками

Сьогодні головним принципом дезінсекції є раціональне використання різноманітних засобів і методів залежно від конкретних умов, тобто застосовується інтегрована система пригнічення чисельності шкідливих членистоногих. В її основу закладена необхідність скорочення кількості використовуваних хімічних інсектицидів.

Останнім часом важливого значення набувають санітарно-профілактичні заходи. Шляхом осушування та очищення підвальних приміщень здійснюється ліквідація місця виплоду комарів Culex pipiens molestus, щурячих і котячих бліх. Дрібні ремонтні роботи (замуровування тріщин, щілин) дозволяють знизити чисельність тарганів і домових мурах. Завдяки очищенню ставків від заростання скорочується чисельність личинок малярійних комарів. Встановлення на вікна сіток у приміщеннях підприємств м’ясо-молочного, кондитерського, рибопереробного профілю різко знижує чисельність у них мух і багатьох шкідливих комах, які не літають, а встановлення сіток на вікна і вентиляційні виходи у квартирах — можливість проникнення тарганів і клопів.

Очевидно: якщо б люди дотримувалися рекомендацій щодо виконання профілактичних робіт, то служба дезінсекції застосовувала б інсектициди рідше і в меншому обсязі.

Інсектицидні препарати

Протягом останнього десятиліття у практику були впроваджені нові, менш токсичні для людини і тварин групи інсектицидів: неонікотиноїди, фенілпіразоли, авермектини, гідразони, сульфонаміди. Збільшилася кількість більш безпечних форм препаратів, таких як мікрокапсульовані засоби, інсектицидні таблетки і гранули. Значно збільшилася кількість рецептур приманок і пасток, призначених для боротьби з тарганами, мурахами, мухами.

Найбільш раціональною стратегією сучасної дезінсекції приміщень є виконання інтегрованих програм, в яких поєднується застосування агентів різного походження: фізичні, біологічні, хімічні засоби.

Особливості дезінсекції квартир

У житловому секторі Львова, Дніпра, Харкова, Одеси, Києва дезінсекція квартири виконується за разовими заявками населення або (за наявності тарганів, бліх, мурах у підвалах, сміттєкамерах, бойлерних) за договором із дирекціями єдиного замовника. Дезінсекцію також здійснюють у разі необхідності при виконанні завершальної дезінфекції. Планування, організацію, управління і контроль проведення всього комплексу дезінсекції приміщень виконує біолог або лікар-дезінфектолог.

При виборі апаратури і дезінфекційних засобів враховуються специфіка об’єкта, його санітарно-технічний стан, заселеність комахами, особливості застосовуваних засобів (довжина і форма струменя) і т. д. Якщо існує небезпека потрапляння рідких контактних препаратів на відкриту електропровідню, то в об’єкті вимикають електрику. У разі виявлення живих комах після дезінсекції квартири встановлюються причини і вживаються відповідні заходи з ліквідації комах.

Причинами недостатньої ефективності служби дезінсекції можуть бути:

– поганий санітарно-технічний стан об’єкта, порушення санітарного режиму його утримування;

– порушення методів проведення дезінсекції: недостатньо ретельне виконання робіт, в результаті чого не всі місця проживання комах підлягають обробці; застосування занижених норм витрати рідини; передчасне видалення препаратів з оброблених поверхонь, порушення умов зберігання інсектициду, використання препаратів із терміном придатності, який вже минув;

– розвиток стійкості та подразливості у комах до інсектицидів.

Дезінсекція квартири в Києві та Одесі повинна виконуватися з урахуванням багатьох факторів, але і після її виконання слід дотримуватися деяких заходів, які рекомендує дезінфектолог. Наприклад, щоб отримати більш надійний і більш тривалий ефект від процедури, препарати необхідно якомога довше не видаляти з оброблених поверхонь, за винятком місць, куди вони можуть потрапити у їжу і на посуд. Це забезпечує загибель комах, на яких препарат не потрапив під час обробки, у тому числі й личинок клопів, які виплодилися через 7–10 днів після дезінсекції квартири з яєць, які не загинули (у разі застосування інсектицидів, які не мають овіцидної дії).

Для попередження розвитку специфічної стійкості у комах до інсектицидів слід дотримуватися рекомендованих концентрацій, норм витрати препарату і систематично контролювати концентрації діючих речовин у них, своєчасно чергувати інсектициди і форми їх застосування, ширше застосовувати інсектицидні приманки і гелі від тарганів.

Дезінсекція: знищувальні заходи

Для знищення тарганів, клопів і т. д. застосовуються різні методи і засоби, за допомогою яких цих шкідників або знищують (у приміщеннях), або зменшують їх чисельність до рівня, який не турбує людину (в природі).

Дезінсекція тарганів (Київ, Одеса) виконується наступним чином:

– зрошення суспензіями та емульсіями інсектицидів поверхонь у приміщеннях, обладнання, меблів, транспортних засобів і т. д.;

– фумігація аерозолями інсектицидів приміщень і закритих кузовів транспортних засобів;

– нанесення інсектицидів у вигляді лаків, дустів (порошків), гелів або інсектицидних форм препаратів на поверхні;

– застосування інсектицидних або клейових приманок у місцях скупчення, укриття і переміщення членистоногих.

В Україні рудий тарган має другу назву — прусак. Сьогодні рудий тарган є найчисленнішим видом, який широко розповсюджений у великих містах (Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі).

При виборі способу і засобу дезінсекції необхідно враховувати:

– -особливості об’єктів, що обробляються (тип, категорію, санітарно-технічний стан);

– біологічні особливості членистоногих (вид, стадію розвитку, стійкість і подразливість до інсектицидів, особливості поведінки та ін.);

– характеристику дезінсекційних засобів (діючу речовину та її концентрацію, спектр інсектицидної або репелентної дії, форму препарату і спосіб застосування, ступінь токсичності для людей і тварин, вплив на об’єкти, що обробляються, навколишнє середовище та ін.). Обробку поверхонь виконують за допомогою розпилюючої апаратури. При цьому необхідно враховувати, що для рівномірного нанесення робочої рідини розпилююча форсунка (насадка) повинна бути шпаруватою.

Фізичний метод дезінсекції

Для Києва та Одеси знищення клопів, тарганів, бліх застосовують високу і низьку температури. У першому випадку користуються гарячим, сухим і вологим повітрям, вдаються до обварювання гарячою водою, використовують вогонь, водяну пару. У другому випадку застосовують холод. Сьогодні із засобів дезінсекції, які відносяться до фізичного методу, широко застосовують липкі покриття (стрічки для мух, будиночки для тарганів) і пилосос, за допомогою якого зменшують чисельність кліщів домашнього пилу. Іноді пилосос використовують для відловлювання комарів, які залетіли у квартиру, а також для відловлювання бліх. На харчових фабриках часто застосовують потужні пилососи для збирання різноманітних просипів, у яких можуть розвиватися комахи і шкідники продуктів. Деякі пастки малоефективні, до того ж, багато таких пасток не відповідають сучасним вимогам (пастки із м’ясом або рибою для мух, пастки із пивом, що бродить, для тарганів і т. д.). За кордоном для знищення підвальних комарів застосовують кульки полістиролу. Розкидані по поверхні води, ці кульки розбухають і перекривають личинкам комарів доступ до повітря, що призводить до їхньої загибелі.

Висока температура застосовується для знищення вошей та їхніх яєць (гнид), що знаходяться в одязі та постільних речах, які кладуть у пароповітряні дезінфекційні камери. Сьогодні для знищення багатьох видів комах часто застосовуються ультрафіолетові пастки. Ультрафіолетове світло приваблює комах, і вони гинуть або потрапляючи на розміщену перед джерелом ультрафіолетового світла сітку, по якій пропущено електричний струм (перший тип пастки), або прилипаючи до липкого покриття, розташованого за джерелом ультрафіолету (другий тип пастки).

Біологічний метод дезінсекції

Біологічний метод боротьби з комахами заснований на використанні природних ворогів комах та умов, які призводять до їх загибелі. До цього методу відноситься, перш за все, знищення комах за допомогою птахів, тварин, мікробів, вірусів та грибків. Так, наприклад, кури з’їдають личинок мух, качки і рибки-гамбузії — личинок комарів. Сьогодні до біологічного методу включені різноманітні засоби, за допомогою яких можна регулювати чисельність природних популяцій комах і кліщів, які шкодять людині: бактеріальні препарати, похідні ґрунтових грибів актиноміцетів, регулятори розвитку комах та ін. Більшість розробок із використання паразитів і збудників хвороб шкідливих комах не знайшло широкого застосування. Практичне їх застосування економічно недоцільне і не витримує конкуренції із застосуванням хімічних засобів дезінсекції.

Хімічний метод дезінсекції

Сьогодні дезінсекція із застосуванням хімічного методу є домінуючим способом знищення клопів, тарганів, бліх у всіх країнах світу. Цей метод широко розповсюджений у боротьбі з більшістю шкідливих комах. В його основу закладене використання хімічних речовин (інсектицидів), які входять у велику групу біоцидів.

Усі застосовувані у дезінсекції препарати є отрутами для комах. Зазвичай отрутою називають такі речовини, які у мінімальних кількостях діють на живий організм і викликають смерть або серйозні порушення його фізичних функцій, які врешті-решт призводять до загибелі даного організму.

SWITCH THE LANGUAGE